Jak to probíhá

Zakládání staveb nebo technická pomoc na stavbě pomocí broušených přesných cihel je poskytována na objednání.

Objednávku můžete provést na telefonním čísle +420 721 338 185 a e-mailu vladimirkrajc@email.cz nebo pomocí nezávazné poptávky.

Po vytvoření objednávky, kde s našimi techniky specifikujete veškeré podrobnosti a kde Vám rádi zodpoví veškeré Vaše dotazy a doporučí nejlepší postup, se sházíme přímo na staveništi a jde se do práce.


Jak nejlépe připravit staveniště?

Na základové desce musí být pod budoucím zdivem provedená hydroizolace, která je natavená v pásech bez vzduchových dutin. Přesah hydroizolace by měl být min. 15 cm na každou stranu od uvažované zdi. Použijete-li fóliovou hydroizolaci z PVC, tak je nutné zajistit hydroizolaci a její ochrannou vrstvu proti pohybu. Jako nejvhodnější doporučujeme zhotovit betonový potěr po celé ploše základové desky.

Vytyčit zdivo a všechny změny s vyznačením otvorů (dveře, francouzská okna, prosklené stěny atd.). Na stavbě by jste měli mít projektovou dokumentaci k nahlédnutí, aby se vše před zakládáním stavby ověřilo.

Na základové desce by neměly být složeny palety s materiálem. Pokud tam již jsou, musíte dbát na to, aby byl dostatek prostoru v místě, kde se bude provádět zakládání stavby. Dále by se jednotlivé palety neměli skladovat na sebe, protože je potřeba volné místo na postavení nivelačního přístroje a zajistit volný prostor pro průchod laserového paprsku. Pokud je již na základové desce složený materiál, konzultujte to, prosím, dopředu s našimi techniky.

Jako poslední doporučujeme překontrolovat rovinatost základové desky. Pokud je rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším bodem větší jak 20 mm, bude nutné použít více zakládací malty.


Jaké by mělo být základní vybavení staveniště?

Na staveništi by mělo být k dispozici:

 • elektrická přípojka 220 V a voda

Pokud se nedomluvíte s našimi techniky jinak, dále by k zakládání stavby mělo být k dispozici:

 • míchačka a stavební kolečko
 • zakládací malta nebo tepelněizolační zdící malta
 • základní zednické vybavení

Jaká by měla být základní pracovní síla?

Na rozdíl od konkurence, naši technici se aktivně podílejí na založení stavby a to i v případě pouhé technické pomoci. Nicméně pokud není dopředu domluveno jinak, na stavbě by měla být i následující pracovní síla:

 • 2 stavební dělníci (= přidavači pro přípravu a převoz malty)

Jaké jsou možnosti založení stavby?

Založení první řady pomocí broušených přesných cihel je možné provádět následujícími způsoby:

 • Zdění na tenkovrstvou maltu pomocí nanášecího válce
 • Zdění na PU pěnu na keramické cihly

Jaká je cena?

 • V případě technické pomoci na stavbě je základní cena stanovena na 4.000 Kč:
  V této ceně je zahrnuto 5 hodin práce našeho technika.
  Za každá další započatou hodinu je účtováno 800 Kč.
  Dále je nutno počítat s cestovními náklady, které jsou v hodnotě 9 Kč/km.
 • V případě založení stavby našimi techniky nebo objednání ostatních zednických prací je cena individuální a bude stanovena na základě Vaši poptávky